Много интересен  парадокс – ако не вярваш на никого, започваш да вярваш в теориите за конспирация. С какво тази вяра е по-добра от доверието към традиционните институции, не ми е ясно.

Тестът на BBC показа, че аз умерено вярвам/не вярвам и в двете :): "Your responses indicate that you have a medium level of belief in conspiracy theories. You may well be quite trusting of your close friends, partners, those you work with and others but sometimes cannot be sure of all of them all of the time. You may also feel that your voice in terms of wider political decisions is rarely heard or acted upon, perhaps because government and big business is more concerned with their own interests than with those of the average person." С една подробност – не вярвам, че моето мнение трябва да има по-голямо значение от това на всеки друг, иначе казано – дотолкова, доколкото съвпада с мнението на мнозинството. При това далеч не във всички случаи, защото много често мнението на мнозинството е много глупаво мнение.

Powered by Qumana

Advertisements