Казват, че вилата е нова дума в архитертурата – лете се шири, зиме се смалява. Хармонично се вписва в околната среда и с нищо не я застрашава. Прекрасен изглед, чист въздух, вода направо от потока.
И е толкова романтична!

Сайтът, на който собствениците-архитекти показват преобразуването на стара шведска къща (ХІХ в.) в уютна пещера.

Powered by Qumana

Advertisements