"За хората
Една жена ми се оплака, че не ме разбира.
– Какво има за разбиране, – отговорих й. – Всички хора са еднакви. Погледни вътре в себе си. Каквото видиш там, същото е и в мен.
Тя помълча и каза:
– Наистина ли? Боже, какъв ужас!"

Powered by Qumana

Advertisements